جک پرگاری

جک پرگاری وسیله ای جهت اجرای انواع دورلامپی های سقفی و دورچراغ و .. میباشد

گردون گردی زن جک